Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Nieuw bestuur gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering

Nieuw bestuur gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering

11 Juli heeft SV DTS een geheel nieuw bestuur gekregen. Op deze avond traden af, Jan van der Ben (voorzitter), Kees Feller (penningeester), Rene Feller (secretaris), Ron Verschoor (jeugdvoorzitter) en Marco Post (algemene zaken).

Op deze avond werden Kees en Rene Feller in het zonnetje gezet en ontvingen zij het erelidmaatschap van SV DTS. Ook Marco Post en Ron Verschoor werden bedankt voor hun verdiensten binnen de vereniging. Jan van der Ben was al Ere-voorzitter en nam de afgelopen 2 jaar de honneurs waar.

Tijdens deze toch wel bijzondere ledenvergadering werden de volgende personen gekozen in het bestuur.
Hilco Kooistra (voorzitter), Jorrit Bakkum (penningmeester), Rick Tauber (secretaris en vice voorzitter), Max de Boer (jeugdvoorzitter), Rick Dekker (technische zaken), Hilda Zutt (dameszaken), Sjoerd Stammes (sponsorzaken), Johan Beemsterboer (wedstrijdsecretaris).

Het nieuwe bestuur wil het oude bestuur bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren (4 tot 25 jaar!).

 

namens de vereniging sv DTS

Hilco Kooistra
voorzitter sv DTS