Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Lid worden

Dank voor uw belangstelling voor SV DTS. Via dit formulier dient u zich in te schrijven. Na inzending nodigen we u uit voor de eerstvolgende welkomstavond. De data staan op de website Om de inschrijving definitief te maken, vragen wij u om een legitimatie bewijs mee te brengen naar de welkomstavond. Ingeval je van een andere vereniging komt, dien je overgeschreven te worden. Dit gaat volledig digitaal. Kunt u onverhoopt niet naar de welkomstavond op de aangegeven datum, neemt u dan per mail contact op met ledendministratie@svdts.nl. Er wordt dan een andere datum geprikt. Komt u 2x niet opdagen dan wordt de aanmelding als niet gedaan beschouwd. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken. Mail dan naar ledenadministratie@svdts.nl.  DTS is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JSC). Het JSC betaalt in diverse gevallen uw contributie bij DTS. Meer info

  Wilt u of uw kind(eren) bij DTS voetballen, maar heeft u hulp nodig bij de aanvraag. Vink dan onderstaande vakje aan. Wij brengen u in contact met de desbetreffende personen.


  Let op om je gegevens tijdens het lidmaatschap up to date te houden bij de administratie. Dit kan door wijzigingen door te geven aan wedstrijdsecretaris@svdts.nl.

  Na het inzenden van dit formulier ontvangt u binnen enkele minuten een bevestiging van uw inschrijving op het hierboven ingevulde e-mail adres. Mocht u deze bevestiging niet hebben ontvangen, neem dan contact op met wedstrijdsecretaris@svdts.nl.  


  SV DTS is een vereniging die op vrijwilligers draait. Hierdoor houden we de contributies laag. Lid zijn van SV DTS betekent meehelpen om samen de werkzaamheden binnen onze vereniging te doen. Kantine diensten zijn verplicht voor alle leden. Wij willen graag weten waarbij u SV DTS kunt helpen.  Ingeval je de laatste 3 jaar bij een andere vereniging gespeeld hebt, dan dien je overgeschreven te worden. Zet s.v.p. de naam en telefoonnummer of e-mail van de contactpersoon van de ledenadministratie van je oude vereniging in onderstaande vak zodat wij eventueel contact kunnen opnemen tijdens het overschrijvingsproces.


  Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarom vraagt SV DTS U / jou om akkoord te gaan met het SV DTS privacyverklaring.

  Tijdens wedstrijden, trainingen en andere evenementen die onder auspiciën van SV DTS worden gehouden, kunnen foto's worden gemaakt voor interne en externe communicatie en media posts van SV DTS. De foto's zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wilt u niet dat foto's met uw beeltenis of die van uw kinderen worden gebruikt, stuur dan een e-mail naar wedstrijdsecretaris@svdts.nl.


  Automatische incasso contributie

  Bij SV DTS geldt dat de contributie-inning uitsluitend via automatische incasso plaatsvindt. Deze inning vindt plaats in oktober.

  Bankrekening / IBAN nr. SV DTS is: NL88INGB 0004 372 360).

  Met het invullen van dit formulier geef je/u toestemming aan SV DTS om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar je/uw bank om een bedrag van je/uw rekening af te schrijven en aan je/uw bank om doorlopend een bedrag van je/uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV DTS. 

  CONTRIBUTIE 2022-2023

  De contributie geldt per seizoen (augustus t/m mei) en is door de ledenvergadering als volgt vastgesteld.

  Categorie per seizoen
  Senioren € 199,50
  Jeugd onder 19 € 165,-
  Jeugd onder 17 € 150,-
  Jeugd onder 15 € 143,-
  Jeugd onder 13 €  137,-
  Jeugd onder 11 €  121,-
  Jeugd onder 9 €  105,-
  Jeugd onder 7 €   94,50
  Trimmers €   104,-
  Donateur (niet spelend lid) €   60,-

   

  De jaarlijkse contributie wordt na voordracht van de penningmeester door de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Het streven is om de contributie zo acceptabel mogelijk te houden zodat iedereen die wil voetballen ook kan voetballen. De contributie wordt per seizoen vastgesteld en bevat naast alle voetbalaspecten tevens de beschikbaar stelling van een voetbalbroek en shirt voor de wedstrijden, wat u gedurende het jaar geacht wordt een aantal keer te wassen ( u krijgt de wastas mee zoals we dat noemen).

  Leden van DTS hoeven zelf alleen voetbalsokken voor wedstrijden (sokken DTS) aan te schaffen. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,50.

  KANTINEDIENST

  SV DTS is een vereniging voor en door de leden. DTS draait daarom bijna volledig op de vele vrijwilligers die elke zaterdag en doordeweeks diverse werkzaamheden uitvoeren, als trainer/coach, klusploeg, kantineploeg, veldonderhoud, bestuurs- en commissiefuncties en nog veel meer. En daar zijn wij zeer dankbaar voor. Wilt u ook iets doen voor onze mooie vereniging en wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met met Hilco Kooistra, 06-12399280 of per mail naar voorzitter@svdts.nl

  Alvast bedankt voor uw tijd om dit te overwegen.