Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Onze gedragscode bij SV DTS

SV DTS is een vereniging waar iedereen zich prettig en veilig moet voelen. Om deze reden heeft SV DTS bepaalde omgangsvormen met elkaar en naar elkaar toe. Deze omgangsvormen zijn bedoeld voor een ieder die zich op het mooie DTS complex bevind. Dit zijn de omgangsvormen waar iedereen zich aan dient te houden en elkaar op kunnen aanspreken als zij zich op het DTS Complex bevinden. Wij stimuleren ook om deze omgangsvormen ook buiten de vereniging te hanteren.

Plezier staat voorop en daar hebben we jullie voor nodig.

Procedure melden grensoverschrijdend gedrag

Procedure ongewenst gedrag spelers en speelsters

Protocol afhandelen grensoverschrijdend gedrag

==============================================================================================================

Een gedragscode voor SV DTS om een veilig sportklimaat te waarborgen zou verschillende aspecten moeten omvatten, zoals respect, integriteit, fair play en gelijke behandeling. 

Gedragscode voor een Veilig Sportklimaat bij SV DTS

Bij SV DTS streven we ernaar een veilige en respectvolle omgeving te bieden voor al onze leden, vrijwilligers, supporters en tegenstanders. We geloven in de kracht van sport om mensen samen te brengen en willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Daarom hebben we de volgende gedragscode opgesteld:

1. Respecteer elkaar
Behandel iedereen met respect, ongeacht hun achtergrond, geslacht, leeftijd, huidskleur, seksuele oriëntatie, religie of vaardigheden. Wees beleefd en toon waardering voor de inspanningen van anderen, zowel binnen als buiten het veld.

2. Toon sportiviteit
Handhaaf fair play te allen tijde. Wees eerlijk en respecteer de regels van het spel. Accepteer beslissingen van scheidsrechters en officials, ook als je het er niet mee eens bent.

3. Veiligheid staat voorop
Zorg voor een veilige omgeving voor iedereen. Vermijd gedrag dat anderen in gevaar kan brengen, zowel fysiek als mentaal. Meld eventuele zorgen over veiligheid of welzijn bij het bestuur.

4. Behoud de integriteit
Wees integer en eerlijk in al je handelingen. Vermijd onsportief gedrag, zoals valsspelen, pesten, intimidatie of agressie. Wees een voorbeeld voor anderen door eerlijkheid en integriteit te tonen, zowel op als buiten het veld.

5. Gelijke behandeling
Behandel iedereen eerlijk en gelijkwaardig, ongeacht hun niveau van vaardigheid of ervaring. Moedig inclusie aan en sta open voor diversiteit binnen onze vereniging.

6. Respecteer eigendommen
Behandel de faciliteiten en eigendommen van SV DTS met zorg. Ruim je rommel op en respecteer de eigendommen van anderen, zowel binnen als buiten de club.

7. Ondersteun elkaar
Moedig elkaar aan en bied steun aan teamgenoten, coaches, scheidsrechters en vrijwilligers. Wees een positieve kracht binnen de vereniging en help anderen om hun potentieel te bereiken.

8. Communiceer effectief
Communiceer op een respectvolle en constructieve manier. Los conflicten op door middel van dialoog en respecteer elkaars standpunten. Vermijd roddelen, laster of kwetsende opmerkingen.

Als lid van SV DTS verklaar ik dat ik me zal houden aan deze gedragscode en me zal inzetten voor een veilig en respectvol sportklimaat binnen onze vereniging.

Deze gedragscode kan worden aangepast en uitgebreid naar de specifieke behoeften en waarden van SV DTS. Het is belangrijk dat alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen zich bewust zijn van deze code en zich eraan committeren.
==============================================================================================================

Tips onderscheid tussen leeftijdscategorieën In de benadering van ouders is het belangrijk onderscheid te maken naar leeftijd van het kind: mini’s, pupillen en junioren.

Ouders van mini’s en pupillen:

De jongste speler is nog sterk afhankelijk van zijn of haar ouders:
– Deze ouders hebben een grote rol, bijvoorbeeld in het halen en brengen.
– Ze zijn soms zelf coach of begeleider.
– Ze bepalen en sturen veel.
– Ze zijn soms onervaren in het voetbal en het verenigingsleven.

Ouders van junioren:

Naarmate het kind ouder wordt, verandert de rol van ouders:
– Het kind wordt zelfstandiger.
– De tijdsbesteding verandert.
– Leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen worden belangrijker.
– De rol van de ouder verschuift meer naar de achtergrond.
– De trainer of coach wordt nog belangrijker.

Wat betekent dat voor de vereniging?
– Erken dat de ouders van oudere jeugd minder aanwezig zijn.
– Waardeer ze des te meer als ze er wel zijn!
– Zorg dat de trainer, coach of begeleider oog heeft voor de veranderende rol van ouders.
– Maak ruimte voor individuele gesprekken met ouders als daar behoefte aan is.

Wedstrijdtips voor ouders Voor de wedstrijd
– Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag.
– Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot     betere prestaties.
– Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier! Tijdens de wedstrijd
– Coach je kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld.
– Moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind.

Toon enthousiasme en steun je kind en andere spelers.
– Laat je emoties niet de vrije loop.
– Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd
– Stimuleer je kind de scheidsrechter te bedanken.
– Vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’
– Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training.
– Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.

Bestuur DTS.