Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Onze DTS omgangsvormen

SV DTS is een vereniging waar iedereen zich prettig en veilig moet voelen. Om deze reden heeft SV DTS bepaalde omgangsvormen met elkaar en naar elkaar toe. Deze omgangsvormen zijn bedoeld voor een ieder die zich op het mooie DTS complex bevind. Dit zijn de omgangsvormen waar iedereen zich aan dient te houden en elkaar op kunnen aanspreken als zij zich op het DTS Complex bevinden. Wij stimuleren ook om deze omgangsvormen ook buiten de vereniging te hanteren.

Plezier staat voorop en daar hebben we jullie voor nodig.

 

Onze afspraken in en om het veld

-kom gemaakte afspraken na
– betaal op tijd de contributie
– toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
– speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
– gedraag je sportief in en buiten het veld
– geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
– feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
– scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
– laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
-heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
– toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
– spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan

 

Tips onderscheid tussen leeftijdscategorieën In de benadering van ouders is het belangrijk onderscheid te maken naar leeftijd van het kind: mini’s, pupillen en junioren.

Ouders van mini’s en pupillen:

De jongste speler is nog sterk afhankelijk van zijn of haar ouders:
– Deze ouders hebben een grote rol, bijvoorbeeld in het halen en brengen.
– Ze zijn soms zelf coach of begeleider.
– Ze bepalen en sturen veel.
– Ze zijn soms onervaren in het voetbal en het verenigingsleven.

Ouders van junioren:

Naarmate het kind ouder wordt, verandert de rol van ouders:
– Het kind wordt zelfstandiger.
– De tijdsbesteding verandert.
– Leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen worden belangrijker.
– De rol van de ouder verschuift meer naar de achtergrond.
– De trainer of coach wordt nog belangrijker.

Wat betekent dat voor de vereniging?
– Erken dat de ouders van oudere jeugd minder aanwezig zijn.
– Waardeer ze des te meer als ze er wel zijn!
– Zorg dat de trainer, coach of begeleider oog heeft voor de veranderende rol van ouders.
– Maak ruimte voor individuele gesprekken met ouders als daar behoefte aan is.

Wedstrijdtips voor ouders Voor de wedstrijd
– Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag.
– Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot     betere prestaties.
– Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier! Tijdens de wedstrijd
– Coach je kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld.
– Moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind.

Toon enthousiasme en steun je kind en andere spelers.
– Laat je emoties niet de vrije loop.
– Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd
– Stimuleer je kind de scheidsrechter te bedanken.
– Vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’
– Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training.
– Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.

Bestuur DTS.